Προμήθεια καρότσας ρυμούλκησης (μπαγκαζιέρα)

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Πράσινου Ταμείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια καρότσας ρυμούλκησης (μπαγκαζιέρα) για τα οχήματα του Φορέα”, στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Φυσικό Περιβάλλον 2013» - Άξονας Προτεραιότητας 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Συνημμένα αρχεία