Περιβάλλον 2015: Καταγραφή & Παρακολούθηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Σεμινάρια Χλωρίδας - Πανίδας - Τύπων Οικοτόπων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου διοργανώνει Σεμινάρια Χλωρίδας - Πανίδας - Τύπους Οικοτόπων με τίτλο: "Περιβάλλον 2015: Καταγραφή & Παρακολούθηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου". Η ημερομηνία διεξαγωγής των Σεμιναρίων είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. στην Κοργαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Στα Σεμινάρια θα παρουσιαστούν τα παραδοτέα Δράσεων που εκπονεί ο Φορέας Διαχείρισης με τη βοήθεια εξωτερικών Συνεργατών και αφορούν την χλωρίδα, την πανίδα, τους τύπους οικοτόπων, την ορνιθοπανίδα, την ιστορική εξέλιξη της βλάστησης και τους μακρομύκητες.

Η συμμετοχή στα Σεμινάρια είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά για πληροφορίες, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, κατά τις ώρες 8:30-16:30 (Τηλ.: 26710-29258 και Ε-mail:[email protected], υπεύθυνη: κ. Σοφία Μοσχοπούλου).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη

Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών

Πρόγραμμα