Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαθητών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαθητών

Μεταξύ των σκοπών των Φορέων Διαχείρισης περιλαμβάνεται η περιβαλλοντική ενημέρωση, η εκπαίδευση, η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και γενικότερα η συμβατή με την προστασία και διατήρηση, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου υλοποιεί τους ανωτέρω σκοπούς από το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 2007 μέσω της ένταξης στη λειτουργία του προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Στα ανωτέρω προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονται κάθε έτος έχουν συμμετάσχει έως σήμερα 4.299 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογοι, Ομάδες Προσκόπων, φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.ά.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαθητών

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο τους:

  • να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τα στοιχεία του περιβάλλοντος του Εθνικού Δρυμού αλλά και της ευρύτερης Κεφαλονιάς και να τους εξοικειώσουν με αυτά.
  • Στόχος τους είναι η αφύπνιση των συμμετεχόντων και η ενίσχυση του ενδιαφέροντός των, ώστε η διαδικασία ανακάλυψης και γνωριμίας με τα στοιχεία του περιβάλλοντος να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Κέντρο Ενημέρωσης.
  • Στόχος τους είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης σε αυτούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και ολόκληρης της Κεφαλονιάς, ώστε να υιοθετήσουν συμπεριφορές, οι οποίες να δρουν προστατευτικά για τα στοιχεία του περιβάλλοντος.
  • Επιπλέον η εμπλοκή των συμμετεχόντων σε βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες έχουν ως σκοπό την απόκτηση βιωμάτων, αναμνήσεων και ενθύμιων (π.χ. κατασκευές) και επομένως την απόκτηση δεσμών με το περιβάλλον.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Κουτάβου (υγροτοπικό οικοσύστημα), όπου βρίσκεται η έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και στο δάσος του Εθνικού Δρυμού Αίνου (δασικό οικοσύστημα), το οποίο αποτελεί την περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Μεταλυκειακές Σχολές και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαθητών

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου υπάρχει βιβλιοθήκη με βιβλία για τη χλωρίδα, την πανίδα, την ορθνιθοπανίδα, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τα οποία μπορούν χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει μία σειρά από Πακέτα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (3 για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, 2 για την υπόλοιπη Κεφαλονιά, 1 για την Ιθάκη και 4 με γενικότερο περιβαλλοντικό περιεχομενο).

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με την τάξη τους ή το σχολείο τους στα προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης καλούνται να έρχονται εγκαίρως (τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα) σε επικοινωνία με την υπεύθυνη περιβαλλοντικής ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης, κ. Γεωργία Λυσίτσα (Τηλ.,Fax: 2671029259, E-mail: [email protected]).

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνθέσουν το πρόγραμμα της επίσκεψής τους, επιλέγοντας μεταξύ των δραστηριοτήτων που τους προσφέρει ο Φορέας Διαχείρισης, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών τους. Οι επιλογές που προσφέρονται παρουσιάζονται ακολούθως (πατήστε σε έναν υπερσύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες).

 I. Δραστηριότητες ενημέρωσης των συμμετεχόντων

II. Δραστηριότητες αναγνώρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της περιοχής

III. Χρόνος για παιχνίδι και ψυχαγωγία

IV. Eργασίες ανάπτυξης θεμάτων

V. Επιλογές Εκπαιδευτικών