ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 - Προσωρινή Ανάθεση Φωτορύπανση

Δευ, 17/08/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Απόφαση 7η /13.08.2020 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Σήμερα, 13 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε 9η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2020, στο Αργοστόλι, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, το Δ.Σ. του Φορέα.

Παρόντα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου:

 1. Γεώργιος Δρακάτος, Δ/ντης Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ.
 2. Διονύσιος Μπάλδος, Μέλος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Γραμματέας του Δ.Σ.
 3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αναπληρωματικό Μέλος).
 4. Αργύρης Γεράκης, Γεωπόνος, ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας (Αναπληρωματικό Μέλος).
 5. Νικόλαος Βαλλιάνος, Διαχειριστής Άγριας Ζωής, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)

Απόντες από τη Συνεδρίαση είναι:

 1. Η κ. Αδαμαντία Γκραικιώτου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Ο κ. Σπυρίδων Ματιάτος,  ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλονιάς.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης οι: κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος,  Αν. Διευθυντής, η κ. Σοφία Μοσχοπούλου, MSc Βιολόγος, η κ. Βασιλική Καραγιάννη, MSc Γεωπόνος και η κ. Ελένη Κουμαριώτη, Διοικητικός, μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. Επίσης παρευρίσκεται η κ. Μαρία Μπουρμπούλη, Ωκεανογράφος/ Θαλάσσια Βιολόγος και η κ. Ανδριάννα Καμηλάτου, Οικονομολόγος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις.
 2. Θέματα προσωπικού.
 3. Πορεία υλοποίησης της Πράξης που υλοποιεί ο Φορέας στα πλαίσια του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
 4. Πορεία υλοποίησης των Τεχνικών Δελτίων των Πράξεων που υλοποιεί ο Φορέας στα πλαίσια του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020.
 5. Οικονομικά θέματα.
 6. Λοιπά Θέματα.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.