Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση προσωρινού αναδόχου της Σύμβασης «Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης και Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης»

Παρ, 25/09/2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση προσωρινού αναδόχου της Σύμβασης «Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης και Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης», της υπ’ αριθμ. 1298/24.08.2020 Διακήρυξης.

Συνημμένα αρχεία