Από την ελιά του Οδυσσέα στις Βιομνήμες του σήμερα

Ημερίδα

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο “ΒΙΟ_ΜΝΗΜΕΣ: Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα: Καταγραφή, Αποτύπωση, Χρονολόγηση και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα, με στόχο τη Διατήρηση/Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υπαίθρου των Ιονίων Νήσων”, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Από την ελιά του Οδυσσέα στις Βιομνήμες του σήμερα».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 στις 10:00 π.μ. στον πολυχώρο Capitol .

Στην ημερίδα θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για πρόληψη κατά της διασποράς του κορωνοïού Covid-19 και θα είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Πρόγραμμα