Προσλήψεις ΑΣΕΠ

03/29/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΟΣ (1) Γεωλόγου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της…
05/22/2020
Το Έργο αφορά στην οικονομική διαχείριση του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Αντικείμενο ανάθεσης: Δράσεις που αφορούν το αντικείμενο του Οικονομολόγου, το οποίο αναλύεται στα κάτωθι: Οικονομική διαχείριση της Πράξης του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Παρακολούθηση των δαπανών, συμβάσεων, πληρωμών της Πράξης του Γεωπάρκου.…
04/21/2020
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σύμφωνα με απόφαση της αρ. 6 / 15.02.2020, 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων…
03/11/2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων:23.03.2015
03/11/2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων:23.03.2015
05/04/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων:13.05.2014
05/04/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων:13.05.2014
03/15/2013
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 26.03.2013
03/15/2013
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 26.03.2013
05/05/2012
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 17.07.2012
05/05/2012
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 17.07.2012