Προσλήψεις ΑΣΕΠ

03/11/2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων:23.03.2015
03/11/2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων:23.03.2015
05/04/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων:13.05.2014
05/04/2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων:13.05.2014
03/15/2013
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 26.03.2013
03/15/2013
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 26.03.2013
05/05/2012
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 17.07.2012
05/05/2012
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 17.07.2012