ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Management Body of Aenos National Park
Kefalonia-Ithaca aspiring Geopark
Supervision/Patrol

Patrol

Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευταία αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης.
 • Την παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
 • Σχεδιασμό αναγκαίων προμηθειών.
 • Τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και την πραγματοποίηση κοινών περιπολιών με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης.
 • Την επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης.

Δράσεις Προστασίας του Περιβάλλοντος

Το 2018 η χωρική αρμοδιότητα του Φορέα αυξήθηκε και πλέον περιλάμβανε και θαλάσσιες περιοχές πέρα των χερσαίων. Η αύξηση της χωρικής αρμοδιότητας δεν συνοδεύτηκε στον ίδιο χρόνο από την αντίστοιχη στελέχωση από προσωπικό και από τον κατάλληλο εξοπλισμό, ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης έναρξης χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Μόλις το 2020 έγινε εφικτή η παραλαβή ενός σκάφος, με το οποίο θα είναι πλέον εφικτός ο σχεδιασμός της επόπτευσης και των θαλάσσιων περιοχών.

Παράνομες δραστηριότητες

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ανήκει στους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο και εποπτεία δραστηριοτήτων, αλλά λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου, το προσωπικό του Τμήματος Προστασίας του Περιβάλλοντος δεν έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους και η δράση του περιορίζεται στην παρατήρηση, στη σύσταση και στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών.

Ο Φ.Δ. με τα μέσα που διαθέτει έχει φθάσει γενικά σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο φύλαξης/προστασίας ως αποτέλεσμα της καθημερινής εποπτείας, ενημέρωσης, καθοδήγησης και συνεργασίας των φυλάκων με όλα τα θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης της Π.Π., όπως: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασική Υπηρεσία, Θηροφυλακή, Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα.

Οι παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες λαμβάνουν κυρίως χώρα στις χερσαίες Π.Π. είναι:

Λαθροθηρία: η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ανάγκη για συνεχή παρουσία στο ύπαιθρο για φύλαξη σε σχέση με την λαθροθηρία είναι από τις αρχές Αυγούστου έως το τέλος Μαΐου.

Συλλογή Ρίγανης: η περίοδος κατά την οποία απαιτείται παρουσία είναι από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου, περίοδος που καλύπτει την ανθοφορία του είδους που φύεται στον ορεινό όγκο του Αίνου, οπότε και παρατηρείτε παράνομη συγκομιδή του, πέραν των επιτρεπόμενων κατ’ άτομο όριο κάρπωσης του είδους.

Πυρκαγιές: η περίοδος επιτήρησης για την έναρξη πυρκαγιών είναι κατά την αντιπυρική περίοδο ήτοι αρχές Μαΐου έως και τέλη Οκτωβρίου.

Παράνομη βόσκηση: απαραίτητη καθ’ όλο το έτος στο πεδίο, ιδιαίτερα στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Λαθροϋλοτομία: απαραίτητη καθ’ όλο το έτος, ιδιαίτερα στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Λαθραλιεία: απαραίτητη καθ’ όλο το έτος, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές του Φορέα ΔΙαχείρισης.

Πάγιος εξοπλισμός

Ο πάγιος εξοπλισμός που συνέδραμε στις δράσεις του Τμήματος κατά την περίοδο του έτους 2020 ήταν:

 1. 1 φορτηγό αυτοκίνητο NISSAN NAVARΑ (με έτος κτήσης το 2008).
 2. 1 τζιπ YETI 4X4 BRILIANT ST SI SCODA (με έτος κτήσης το 2012).
 3. 1 όχημα MITSUBISHI L200 DOUBLE (με έτος κτήσης το 2019).
 4. 1 αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης χωρητικότητας 500 λίτρων (το ανωτέρω σύστημα φέρεται κατά την αντιπυρική περίοδο από το όχημα (MITSUBISHI L200 DOUBLE).
 5. To μήνα Δεκέμβριο ο Φορέας προμηθεύτηκε και πλέον διαθέτει ένα σκάφος τύπου Φουσκωτό (RIB) μήκους 6,40 μ. συνοδευόμενο από 2 κινητήρες YAMAHA F200 FETL ΚΑΙ YAMAHA F9 JMHL), τρέιλερ και συνοδευόμενο από τον απαραίτητο εξοπλισμό (σωστικά, πυροσβεστήρα, φαρμακείο κ.λπ.).

Πέραν των ανωτέρω το προσωπικό κάνει χρήση του εξοπλισμού του Φορέα, όπως είναι κιάλια, αλυσοπρίονο, φωτογραφική μηχανή, φορητά GPS, οδηγούς αναγνώρισης, ένα βίντσι (εργάτης), φορητό φαρμακείο πρώτων βοηθειών, ανάλογο ρουχισμό κ.λπ.

Προσωπικό του Τμήματος

Το Προσωπικό του Τμήματος συνίσταται από τρεις εργαζόμενους, εκ των οποίων ένας αποτελεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος και συνεπικουρείται και από το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος, είναι συνοπτικά αρμόδιος για:

 • Την κατάρτιση των Μηνιαίων Προγραμμάτων Φύλαξης, τα οποία αποτελούν το πρόγραμμα βαρδιών κάθε υπαλλήλου στη φύλαξη. Τα Μηνιαία Προγράμματα αποστέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας μηνιαίως προς έγκριση.
 • Σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης ή αυτοψίας στην κατάσταση των δασικών δρόμων και υποδομών, συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο (σύμφωνα με τις μαρτυρίες των υπαλλήλων), με επισύναψη φωτογραφικής τεκμηρίωσης, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή,
 • Τήρηση του φωτογραφικού αρχείου φύλαξης.
 • Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίας.
 • Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων φύλαξης.

Οι εργαζόμενοι στο Τμήμα:

 • στελεχώνουν τις καθημερινές βάρδιες επόπτευσης των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, αλλά και των χειρισμό όσων πραγματοποιηθούν, συνεπικουρούμενοι ενός εργαζόμενου του Γραφείου Πληροφόρησης, δημοσιότητας και εκπαίδευσης.
 • Αναλαμβάνουν τη διάνοιξη των δασικών δρόμων.
 • Καθοδηγούν και ενημερώνουν τους επισκέπτες και τους χρήστες των προστατευόμενων περιοχών.
 • Μεριμνούν για την ασφάλεια των επισκεπτών και των χρηστών των προστατευόμενων περιοχών.

Έντυπα Τμήματος

Τα ακόλουθα έντυπα συμπληρώνονται ως απαιτούμενα αποτύπωσης των εργασιών του προσωπικού :

Διαταγή Πορείας (από τον υπεύθυνο, καθημερινά), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κίνησης, η αιτιολογία της κίνησης, και οι επιβαίνοντες στο όχημα. Αποστέλλεται μαζί με το Δελτίο Κίνησης Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου και το αντίστοιχο τιμολόγιο βενζίνης στην Διαχειριστική Αρχή.

Δελτίο Κίνησης Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου (από τον οδηγό του οχήματος, καθημερινά): όπου καταγράφονται οι διαδρομές με τις χιλιομετρικές αποστάσεις του οχήματος του Φορέα Διαχείρισης, η ημέρα κίνησης και ο οδηγός. Παραδίδεται στον υπεύθυνο φύλαξης.

Φύλλο Καταγραφής Συμβάντων Φύλαξης, όπου καταγράφονται τυχόν επισημάνσεις για την κατάσταση των δασικών δρόμων και υποδομών των Π.Π., τα οποία αρχειοθετούνται ανά μήνα ως Μηνιαίο Βιβλίο Συμβάντων και χρησιμοποιούνται στη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης.

Δελτίο Παρακολούθησης: όπου καταγράφονται τα βιοτικά δεδομένα που εντοπίζονται και μαρκάρονται με το GPS, ώστε να υπάρχει επικουρία του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης.

Γνωμοδοτήσεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Το τμήμα γνωμοδοτεί για έργα εντός των περιοχών ευθύνης του Φορέα κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top