ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Management Body of Aenos National Park
Kefalonia-Ithaca aspiring Geopark

Πράσινο Ταμείο

Το Πράσινο Ταμείο με απόφασή του έχει επιχορήγησει τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με σκοπό την αγορά ξύλινων υποδομών δασικής αναψυχής, οι οποίες θα τοποθετηθούν εντός του Εθνικού Δρυμού Αίνου, περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Η Προμήθεια έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Φορέας κάνει προσπάθεια να ενταχθεί το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς – Ιθάκης στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO και τον Εθνικό Δρυμό Αίνου στα Διεθνή Πάρκα Σκοτεινού Ουρανού, για το σκοπό αυτό θα επισκεφθούν στα δυο νησιά αξιολογητές, οι οποίοι θα αξιολογήσουν πέρα από το φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές οι οποίες υπάρχουν. Ένας από τους βασικούς γεώτοπους που θα επισκεφθούν θα είναι ο γεώτοπος του Αίνου.

Θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση ξυλοκατασκευών στις εξής θέσεις:

1)         Θέση «Θέα» τέσσερα (4) ξύλινα παγκάκια

2)         Θέση «Κισσός» τρία (3) ξύλινα παγκάκια

3)         Θέση «Χιονίστρα» δύο (2) ξύλινο παγκάκι

4)         Θέση «Κεντρικό Πάρκο Αναψυχής» τρία (3) ξύλινα παγκάκια

5)         Θέση «Κεντρικό Πάρκο Ρούδι» τρία (3) ξύλινα παγκάκια

6)         Θέση «Πύλη Έζα» δύο (2) ξύλινα παγκάκια

7)         Θέση «Πάρκο Φτέρης» τέσσερα (4) ξύλινα παγκάκια

8)         Θέση «Κεντρικό Πάρκο Αναψυχής» δύο (2) ξύλινα κιόσκια

9)         Θέση «Θέα» δύο (2) ξύλινοι τραπεζόπαγκοι

10)       Θέση «Κεντρικό Πάρκο» τέσσερις (4) ξύλινοι τραπεζόπαγκοι

11)       Θέση «Πάρκο Φτέρης» τρεις (3) ξύλινοι τραπεζόπαγκοι

12)       Θέση «Πάρκο Χιονίστρας» δύο (2) ξύλινοι τραπεζόπαγκοι

13)       Αντικατάσταση τεσσάρων (4) Ξύλινων Πινακίδων

Ο λόγος και ο σκοπός της προμήθειας αυτών των κατασκευών είναι η χρήση τους σε ανοιχτούς χώρους συνάθροισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, για αναψυχή και ξεκούραση των επισκεπτών-τουριστών και γενικότερα η εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε συνάρτηση µε την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας ζωής αυτών.

Συνολικά το ύψος της χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου από πόρους του Πράσινου Ταμείου αφορά την προμήθεια δύο (2) ξύλινων κιόσκιων, είκοσι ενός (21) ξύλινων παγκακιών και έντεκα (11) ξύλινων τραπεζοπάγκων ανέρχεται σε 28.061,20 €.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top