ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Management Body of Aenos National Park
Kefalonia-Ithaca aspiring Geopark

MAPS

Kefalonia & Ithaca

Landslide hazard map of Kefalonia

Map of protected areas of Kefalonia & Ithaca

Topographic map of Kefalonia & Ithaca

Land map of Kefalonia & Ithaca

Map of ecological zones of Kefalonia & Ithaca

Map of soil erosion intensity of Kefalonia & Ithaca

Map of anthropogenic effects of Kefalonia & Ithaca

Map depth of Kefalonia & Ithaca

Orientation map of Kefalonia & Ithaca

Map of slopes of Kefalonia & Ithaca

Land cover map according to CLC2000 Kefalonia & Ithaca

Aenos National Park

Land cover map based on CORINE LAND COVER 2000

Map of paths and main infrastructures of Aenos National Park

Map of fire safety infrastructures of Aenos National Park

Habitat map of Aenos National Park (Year 2000)

Habitat map of Aenos National Park (Year 2009)

Vegetation map of Ainos National Park (Year 2012)

Geological Map of Ainos National Park

Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Back To Top