ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Management Body of Aenos National Park
Kefalonia-Ithaca aspiring Geopark

ΠΑΡΚΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Εθνικός Δρυμός Αίνου – Υποψήφιο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού 

Εικόνα 1. Ο Γαλαξίας μας όπως φωτογραφήθηκε από την είσοδο του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε διάφορα δίκτυα και οργανώσεις του εξωτερικού, έχει ξεκινήσει προσπάθεια ανακήρυξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου ως «Διεθνούς Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού» (International Dark Sky Park). Ένα «Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού» είναι μια περιοχή που διαθέτει εξαιρετική ή/και διακεκριμένη ποιότητα νυχτερινού ουρανού και ένα νυχτερινό περιβάλλον που προστατεύεται ειδικά για την επιστημονική, φυσική, εκπαιδευτική, πολιτιστική κληρονομιά και τη αναψυχή. Θα πρόκειται για το πρώτο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού που θα ανακηρυχθεί στην Ελλάδα.

Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου έχει όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανακήρυξή του ως “Διεθνούς Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού”, καθώς διαθέτει πέρα από την πολύτιμη φυσική κληρονομιά και το Ίδρυμα Κεφαλληνιακών Ερευνών «Εύδοξος» με το αστεροσκοπείο του, ενώ το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης μπορεί να διεξάγει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης σχετικά με το πρόβλημα της φωτορύπανσης και σχετικές δράσης αστροπαρατήρησης εντός του Εθνικού Δρυμού, κατόπιν βέβαια σχετικής άδειας από την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας.

Για την ανακήρυξη του θα απαιτηθεί η υποβολή φακέλου προς την Διεθνή Ένωση Σκοτεινών Ουρανών (International Dark-Sky Association – IDA). Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει μεταξύ άλλων υποστηρικτικές επιστολές από τους φορείς και τις αρχές της Κεφαλονιάς, καθώς και εξειδικευμένους φορείς σχετικούς με την αστροπαρατήρηση, μετρήσεις φωτορύπανσης σε διάφορα σημεία του Πάρκου, καθώς και Διαχειριστικό Σχέδιο Φωτεινότητας (Light Management Plan).

Εικόνα 2. Ο νυχτερινός ουρανός ένας πολύτιμος φυσικός πόρος

Την προσπάθεια ανακήρυξης θα πρέπει να την ενστερνιστούν οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς της Κεφαλονιάς, καθώς και εξειδικευμένοι επιστημονικοί φορείς, όπως η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι Δήμοι Αργοστολίου & Σάμης, η Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ίδρυμα Κεφαλληνιακών Ερευνών «Εύδοξος» κ.α.

Εικόνα 3. Πανσέληνος και θέα προς την Ζάκυνθο

Τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Φορέα Διαχείρισης, τον Εθνικό Δρυμό Αίνου και για την Κεφαλονιά γενικότερα έχουν να κάνουν με την απόκτηση ενός διεθνούς εμπορικού σήματος, την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και της αστροπαρατήρησης, την προβολή της προστατευόμενης περιοχής στο εξωτερικό, την δημιουργία ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το νυχτερινό ουρανό, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με ξένους επιστήμονες κ.λπ.

 

Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Back To Top