Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 114ΥΟΔΔ/7.3.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα συγκροτείται από 7 Τακτικά και 7 Αναπληρωματικά Μέλη και η θητεία του είναι τριετής.

Στο Δ.Σ. συμμετέχουν δύο Ειδικοί Επιστήμονες και εκπροσωπούνται επιπλέον οι κάτωθι φορείς:

 • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
 • Ένας Παραγωγικός Φορέας της Περιοχής
 • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Ο Δήμος Κεφαλλονιάς
 • Μία Μη Κυβερνητική Περιβαλλοντική Οργάνωση

Το πρώτο Δ.Σ. του Φορέα ορίστηκε το 2003 (ΦΕΚ 918/Β/04.07.2003), το δεύτερο το 2006 (ΦΕΚ 775/Β/28.06.2006), το τρίτο το 2009 (ΦΕΚ 538/ΥΟΔΔ/29.12.2009). Το τελευταίο Δ.Σ. του Φορέα ορίστηκε το 2019 (ΦΕΚ 114ΥΟΔΔ/7.3.2019), αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γκραικιώτου Αδαμαντία του Βασιλείου, Δασολόγο, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Μινέτο Διονύσιο του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδρο-οικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
 2. Ματιάτος Σπυρίδωνας του Διονυσίου, Αντιδήμαρχο Ομαλών, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλλονιάς, με αναπληρωτή τον Σολωμό Σπυρονικόλα του Γερασίμου, Αντιδήμαρχο Ελειού-Πρόννων.
 3. Δρακουλόγκωνας Παναγής του Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή τον Βαλλιανάτο Ανδρόνικο – Νικόλαο του Σωτηρίου, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Κεφαλλονιάς.
 4. Δρακάτος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Δρ. Σεισμολόγο, ερευνητή στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας με αναπληρώτρια την Παπαδάτου Ανδρομάχη του Αναστασίου, Γεωπόνο.
 5. Κασσιανός Γεώργιος του Σπυρογεράσιμου, Χειρούργο-Ιατρό, ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας με αναπληρωτή τον Γεράκη Αργύριο του Πανταζή Αλέξανδρου, Γεωπόνο.
 6. Βαλλιάνο Νικόλαο του Σπυρίδωνος, Διαχειριστή Άγριας Ζωής, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) με αναπληρώτρια την Πάνου Αλίκη-Ειρήνη του Θεμιστοκλή-Ερβεθρό Πάνο.
 7. Μπάλδο Διονύσιο του Δημητρίου, μέλος του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Καλαφάτη Ανδρέα του Παναγή, Πρόεδρο Δ.Σ. Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ως εκπρόσωπο του «Ε.Α.Σ.Κ.Ι.» (Παραγωγικός Φορέας της Περιοχής)

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Δρ. Γεώργιος Δρακάτος, Αντιπρόεδρος ο Κασσιανός Γεώργιος και Γραμματέας ο Διονύσιος Μπάλδος.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Back To Top