Μήνυμα Προέδρου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ιδρύθηκε το 2002, αρχικά για την προστασία και τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου, o οποίος ιδρύθηκε το 1962, κυρίως για να προστατευθεί ότι είχε απομείνει από το άλλοτε ακμαίο και μεγαλόπρεπο δάσος του, το οποίο συνίσταται σχεδόν αποκλειστικά από ένα από τα ωραιότερα δασικά δένδρα, δηλαδή από την κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica).

Από τον Φεβρουάριο του 2018 ανέλαβε την προστασία και την διαχείριση όλων των προστατευόμενων περιοχών της Κεφαλονιάς – Ιθάκης, που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Για τη διαχείριση τους χρηματοδοτείται από πόρους του ΥΠΕΝ, του Πράσινου Ταμείου και μέσω ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων.

Βασικός στόχος του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) αποτελεί πλέον η προστασία της βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών. Ιδιαίτερη μέριμνα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός δίνεται στην ευημερία των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των προστατευόμενων περιοχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, δηλαδή στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, τους ανθρώπους του τουρισμού και γενικότερα στους πολίτες των δύο νησιών. Ο Φ.Δ. επιδιώκει την συνεργασία με τοπικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, όπως και με άλλα ευρωπαϊκά πάρκα. Είναι ήδη μέλος ευρωπαϊκών δικτύων προστατευόμενων περιοχών, όπως των EUROPARC, Eurosite, MedPAN. Παράλληλα, έχει θέσει ως στόχο την ανακήρυξη του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης ως Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO και τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Δρυμού Αίνου ως “Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού”.

Στους τομείς προτεραιότητας για συνεργασία περιλαμβάνονται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, οι τρόποι ανάπτυξης του οικοτουρισμού, η προστασία και παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών προστατευόμενων περιοχών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεώργιος Δρακάτος
Δρ. Σεισμολόγος
Διευθυντής Ερευνών
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Back To Top