ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Management Body of Aenos National Park
Kefalonia-Ithaca aspiring Geopark

Εξέλιξη 40 και πλέον Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 στις προστατευόμενες περιοχές και υγρότοπους της Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση 40 και πλέον δράσεων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 στις προστατευόμενες περιοχές και υγρότοπους της Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή το Παράρτημα Αργοστολίου σε συνεργασία με αναδόχους των δράσεων τοποθετεί κάμερες σε σπήλαια, υδροφωνα σε Μουντά και Φισκάρδο, εξορμήσεις για ακουστική παρακολούθηση κητωδών ειδών στο Μύρτο.Τοποθέτηση 2 υδρόφωνων για την παρακολούθηση κητωδών με την πολύτιμη βοήθεια του Blue Manta Diving and Aquanautic Club στην Σκάλα Κεραλονιάς. Το πρόγραμμα «Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων τη μεσογειακής φώκιας και περιορισμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών και σκαφών στις περιοχές NATURA της Κεφαλονιάς-Ιθάκης» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, Παράρτημα Αργοστολίου και σε συνεργασία με το Αρχιπέλαγος υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ενώ παράλληλα γίνονται δειγματοληψίες για την καταγραφή πεταλούδων και λοιπών ειδών εντόμων σε ολόκληρη την Κεφαλονιά!

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top