ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

MedPAN

O Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Αίνου – Μέλος του δικτύου MedPAN

Εικόνα 1. Η προστασία των Αμμοθινών αποτελεί προτεραιότητα για τo Φορέα Διαχείρισης

Η οργάνωση MedPAN δημιουργήθηκε μετά από απαίτηση των διαχειριστών μεσογειακών θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών το 2008. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το MedPAN συνεργάζεται με τα μέλη και τους εταίρους του, καθώς και με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για να αναπτύξει τις δραστηριότητές που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Η συνηθισμένη Γενική Συνέλευση της ένωσης λαμβάνει χώρα μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε έτους σε μια μεσογειακή χώρα. Η 12η τακτική γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2019 στην Akyaka της Τουρκίας. Ο φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου από τον Μάιο του 2019 είναι μέλος του δικτύου MedPAN.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου επιδιώκει την συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, άλλα και με άλλα μεσογειακά πάρκα για την διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιών προστατευόμενων περιοχών της Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Στους τομείς προτεραιότητας για συνεργασία περιλαμβάνονται: η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τρόποι ανάπτυξης του οικοτουρισμού, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών κ.α.

Εικόνα 2. Το προσωπικό του Φορέα αναπτύσσει και συμμετέχει σε δράσεις καθαρισμού παράκτιων περιοχών.
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top