ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

LEADER

Το παρόν συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου θα υλοποιήσει πρόταση στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, για τον Εκσυγχρονισμό/Διαμόρφωση του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς.

Σκοπός της ανακατασκευής του θα είναι η διατήρηση των ενδημικών και απειλουμένων φυτών, η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου, η εκπαίδευση των μαθητών, καθώς και γενικότερα ο εξωραϊσμός του συγκεκριμένου οικήματος, το οποίο αποτελείται από κτήριο, περιβάλλοντα χώρο και υδατοδεξαμενή.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Έργου: Εκσυγχρονισμός/Διαμόρφωση του Δασοφυλακείου/ Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς.

Κύριος του έργου & Φορέας Λειτουργίας: «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου». Φυσικό αντικείμενο του Έργου: Εκσυγχρονισμός/Διαμόρφωση του Δασοφυλάκειου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς ως κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης.

Το Έργο θα περιλαμβάνει:

  1. Σύνταξη των σχετικών μελετών, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων.
  2. Οικοδομικές εργασίες του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους.
  3. Προμήθεια εξοπλισμού.
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top