ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Μαθητές

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαθητών

 

Μεταξύ των σκοπών του Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής περιλαμβάνεται η περιβαλλοντική ενημέρωση, η εκπαίδευση, η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και γενικότερα η συμβατή με την προστασία και διατήρηση, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, Παράρτημα Αργοστολίου υλοποιεί τους ανωτέρω σκοπούς από το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 2007 μέσω της ένταξης στη λειτουργία του προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εγκεκριμένα απο το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα ανωτέρω προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονται κάθε έτος έχουν συμμετάσχει έως σήμερα πλήθος συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογοι, Ομάδες Προσκόπων, φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.ά.

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο:

  • Την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα στοιχεία του φυσικού και γεωλογικού περιβάλλοντος του Εθνικού Δρυμού αλλά και της ευρύτερης Κεφαλονιάς-Ιθάκης και να τους εξοικειώσουν με αυτά.
  • Την αφύπνιση των συμμετεχόντων και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των, ώστε η διαδικασία ανακάλυψης και γνωριμίας με τα στοιχεία του περιβάλλοντος να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Κέντρο Ενημέρωσης.
  • Την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης σε αυτούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης, ώστε να υιοθετήσουν συμπεριφορές, οι οποίες να δρουν προστατευτικά για τα στοιχεία του περιβάλλοντος.
  • Την εμπλοκή των συμμετεχόντων σε βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες έχουν ως σκοπό την απόκτηση βιωμάτων, αναμνήσεων και ενθύμιων (π.χ. κατασκευές) και επομένως την απόκτηση δεσμών με το περιβάλλον.
Εικόνα 3. Καθαρισμός από μαθητές της παραλίας του υγροτόπου Λιβαδίου Παλικής

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου υπάρχει βιβλιοθήκη με βιβλία για τη χλωρίδα, την πανίδα, την ορνιθοπανίδα, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, την αστροπαρατήρησης και αστροφωτογραφία, τα Γεωπάρκα και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τα οποία μπορούν χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει μία σειρά από Πακέτα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (3 για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, 2 για την υπόλοιπη Κεφαλονιά, 1 για την Ιθάκη και 4 με γενικότερο περιβαλλοντικό περιεχόμενο).

Επίσης, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων συνεργάζεται στενά με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Κεφαλονιάς – Ιθάκης εκπονώντας περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την υπεραιωνόβια Ελιά της Κεφαλονιάς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης, κ. Αναστασία-Ελένη Μαγουλά (Τηλ.:6937247918; Emailmail@ekfe.kef.sch.gr)

Εικόνα 5. Ενημέρωση σε σχολείο για τις υπεραιωνόβιες Ελιές στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού προγράμματος “Μια αγκαλιά για την Κεφαλονίτικη Ελιά” σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνθέσουν το πρόγραμμα της επίσκεψής τους, επιλέγοντας μεταξύ των δραστηριοτήτων που τους προσφέρει η Μ.Δ, ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών τους. Οι επιλογές που προσφέρονται παρουσιάζονται ακολούθως (πατήστε σε έναν υπερσύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες).

I. Δραστηριότητες ενημέρωσης των συμμετεχόντων

II. Δραστηριότητες αναγνώρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της περιοχής

III. Δραστηριότητες καταγραφής υπεραιωνόβιων Ελιών Κεφαλονιάς-Ιθάκης στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Μια αγκαλιά για την κεφαλλονίτικη Ελιά»

IV. Δραστηριότητες αναγνώρισης και προστασίας της γεωλογικής κληρονομιάς στα πλαίσια του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης

V. Δραστηριότητες αναγνώρισης αστερισμών και προστασίας του νυχτερινού ουρανού ως Φυσικού Πόρου στα πλαίσια του Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού του Εθνικού Δρυμού Αίνου

VI. Χρόνος για παιχνίδι και ψυχαγωγία

VII. Eργασίες ανάπτυξης θεμάτων

VIII. Επιλογές Εκπαιδευτικών

 

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top