ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Σπουδαστές/Φοιτητές

Συνεργασία με Α.Ε.Ι και Ερευνητικά Ινστιτούτα

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης προπτυχιακών φοιτητών σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, αλλά και μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτόρων φοιτητών σε ερευνητικές εργασίες.

Λειτουργία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Το προσωπικό του Φορέα ασχολείται με καθήκοντα που σχετίζονται με:

1.Την ευθύνη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) – τη γνωμοδότηση για αδειοδότηση δράσεων και έργων με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που χωροθετούνται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα.

2.Την προστασία του Εθνικού Δρυμού από κάθε είδους παράνομες δραστηριότητες (π.χ. πυρκαγιές, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία, λαθραλιεία, παράνομη βόσκηση κ.α.).

3.Την ψηφιοποίηση χαρτών της περιοχής ευθύνης του Φορέα και τη δημιουργία ψηφιακών δεδομένων.

4.Την καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών της χλωρίδας, πανίδας (αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά, χειρόπτερα, άλογα κ.α.), ασπόνδυλων, θαλάσσιων ερπετά & θηλαστικά, ορνιθοπανίδας, μανιταριών και τύπων οικοτόπων.

5.Την μελέτη και καταγραφή των μορφομετρικών χαρακτηριστικών του ελατοδάσους (Εικ.3) του Εθνικού Δρυμού.

6.Την Λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού και Φυτωρίου (Εικ. 1) για την διατήρηση των σπάνιων και ενδημικών φυτών του Δρυμού.

7.Την μελέτη και καταγραφή γεωτόπων & γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

8.Την οργάνωση και λειτουργία του Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού του Εθνικού Δρυμού Αίνου και την διατήρηση του σκοτεινού ουρανού ως φυσικού πόρου.

9.Την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση πληθυσμού σε θέματα: α)περιβαλλοντικής προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης, β)περιβαλλοντικής νομοθεσίας, γ)περιβαλλοντικής ποικιλότητας.

10.Τις λειτουργίες προγραμματισμού, οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίων διασφάλισης οικονομικών πόρων.

11.Την προσέλκυση/πληροφόρηση επισκεπτών και την περιβαλλοντική ενημέρωση.

12.Τις λειτουργίες προβολής, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων.

13.Το σχεδιασμό και την οργάνωση προγράμματος εθελοντών.

14.Την προώθηση και διακίνηση ενημερωτικού υλικού και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέου.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας σε οποιοδήποτε θέμα προτείνουν, στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα. Το επιστημονικό προσωπικό είναι πλήρως καταρτισμένο σε θέματα βιοποικιλότητας και φυσικού περιβάλλοντος και μπορεί να βοηθήσει ενεργά για την επιτυχή ολοκλήρωσή κάθε έρευνας. Ο Φορέας δεν έχει τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης ή αποζημίωσης των φοιτητών/ερευνητών, καθώς οι οικονομικοί πόροι του είναι συγκεκριμένοι και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνουν ανάλογες δράσεις. Οι φοιτητές/ερευνητές που θα ασχοληθούν στο πεδίο, θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην περιοχή ευθύνης του Φορέα με τα μεταφορικά μέσα του Φορέα Διαχείρισης, ανάλογα με την εποχή και το φόρτο εργασίας του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης, ώστε να υποστηριχθούν οι εργασίες πεδίου.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής θα ήθελε να εκπονήσει θέμα πτυχιακή/μεταπτυχιακή/διδακτορική εργασία με θέμα σχετικό με τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου παρακαλείται όπως συμπληρώσει την φόρμα (pdf) που βρίσκεται εδώ.

 

Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Back To Top