ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Προσωπικό

Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α Ιωάννης Μητσόπουλος με το προσωπικό της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων , Παράρτημα Αργοστολίου.

Στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, Παράρτημα Αργοστολίου  απασχολούνται σήμερα:

  • Πέντε άτομα Επιστημονικού Προσωπικού (1 ΠΕ Δασολόγος, 1 ΠΕ Γεωπόνος, 1 ΠΕ Διοικητικός, 1 ΠΕ Ξεναγός, 1 ΤΕ Δασοπόνος).
  • Δύο άτομα ως Προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης (2 ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας).
  • Ένα άτομο ως Έκτακτο προσωπικό στα πλαίσια υλοποίησης Πράξεων (1 ΠΕ Γεωλόγος).

Κατωτέρω παρουσιάζεται το υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα μας:

Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος – Πληροφορικός, MSc, Αναπληρωτής Διευθυντής (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Βασιλική Καραγιάννη, ΠΕ Γεωπόνος, MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος της Μ.Δ (Ημ. Πρόσληψης: 08.05.2007). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Ελένη Κουμαριώτη, ΠΕ Διοικητικός, στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Ο.Φ.ΠΕ.Κ.Α (Ημ. Πρόσληψης: 17.01.2012). Για Αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.

Γεώργιος Ισμαήλος, ΠΕ Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής, Υπεύθυνος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων της Μ.Δ (Ημ. Πρόσληψης: 01.08.2012). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Παναγιώτης Μινέτος, ΤΕ Δασοπόνος, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης/Εκπαίδευσης  της Μ.Δ (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Διονυσία Σπανού, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας, μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης της Μ.Δ (Ημ. Πρόσληψης: 01.12.2008). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Κων/νος Βολτέρας, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας, μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης της Μ.Δ (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Έκτακτο προσωπικό στα πλαίσια υλοποίησης Πράξεων της Μ.Δ μας:

Έλενα Ζουμπούλη, Δρ. Γεωλόγος του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης (Ημ. Πρόσληψης: 11.05.2021). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

 

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top