Προσωπικό

Εικόνα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με το υφιστάμενο Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου το έτος 2019.

Στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου απασχολούνται σήμερα:

  • Πέντε άτομα Επιστημονικού Προσωπικού (1 ΠΕ Δασολόγος, 1 ΠΕ Γεωπόνος, 1 ΠΕ Διοικητικός, 1 ΠΕ Ξεναγός, 1 ΤΕ Δασοπόνος).
  • Δύο άτομα ως Προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης (2 ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας).
  • Τρία άτομα ως Έκτακτο προσωπικό στα πλαίσια υλοποίησης Πράξεων (1 ΠΕ Ωκεανογράφος/Θαλάσσια Βιολόγος, 1 ΠΕ Γεωλόγος, 1 ΠΕ Οικονομολόγος)

Κατωτέρω παρουσιάζεται το υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα μας:

Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος – Πληροφορικός, MSc, Αναπληρωτής Διευθυντής (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Βασιλική Καραγιάννη, ΠΕ Γεωπόνος, MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 08.05.2007). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Ελένη Κουμαριώτη, ΠΕ Διοικητικός, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 17.01.2012). Για Αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.

Γεώργιος Ισμαήλος, ΠΕ Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής, Υπεύθυνος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 01.08.2012). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Παναγιώτης Μινέτος, ΤΕ Δασοπόνος, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης/Εκπαίδευσης (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Διονυσία Σπανού, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας, μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 01.12.2008). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Κων/νος Βολτέρας, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας, μέλος του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα (Ημ. Πρόσληψης: 11.07.2011). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Έκτακτο προσωπικό στα πλαίσια υλοποίησης Πράξεων του Φορέα μας:

Μαρία Μπουρμπούλη, Δρ. Ωκεανογράφος/Θαλάσσια Βιολόγος του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης (Ημ. Πρόσληψης: 09.06.2020). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Έλενα Ζουμπούλη, Δρ. Γεωλόγος του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης (Ημ. Πρόσληψης: 11.05.2021). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Ανδριάνα Καμηλάτου, Οικονομολόγος του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης (Ημ. Πρόσληψης: 23.06.2020). Για αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Back To Top