Πεταλούδες

Οι πεταλούδες της Κεφαλονιάς έχουν μελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέχρι σήμερα. Η πρώτη μελέτη για τα Λεπιδόπτερα της Κεφαλονιάς έγινε από τον Gaskin & Littler (1986), οι οποίοι κατέγραψαν σε όλη την Κεφαλονιά 28 είδη. Έπειτα από μία δεκαετία ο Gaskin (1996), κατέγραψε σε ολόκληρη την Κεφαλονιά 40 είδη. Η πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για την εντομοπανίδα της Κεφαλονιάς έχει γίνει από την Ευθυμιάτου-Κατσούνη (2006), η οποία στην έρευνα της επιβεβαίωσε 35 είδη Λεπιδόπτερων που αναφέρονται στην βιβλιογραφία και κατέγραψε επιπλέον 14 νέα taxa και μία σπάνια ποικιλία θηλυκού ατόμου Colias croceus Fourcroy, 1785 f. belice Hubner. Επίσης, οι Μαρούλης & Ξανθάκης (2015), πρόσφατα έχουν επιβεβαιώσει στην Κεφαλονιά την ύπαρξη 31 ειδών πεταλούδων από τις περιοχές της Παλικής και του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Fig 1. Aricia argestis

Στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τους καλοκαιρινούς μήνες, συναθροίζονται πολλά είδη πεταλούδων τα οποία ενδημούν σε διάφορα είδη χλωρίδας. Για παράδειγμα, στα άνθη του είδους Thymus holosericeus (θυμάρι) συναντώνται πολύχρωμες, εντυπωσιακές πεταλούδες των ειδών Argynnis paphia, Gonepteryx cleopatra και Iphiclides podalirius (Εικ. 1). Στη φυλλωσιά των θάμνων τους είδους Quercus coccifera μπορεί να παρατηρηθούν σμήνη από το είδος Neozephyrus quercus. Επίσης, στα δασολίβαδα του Εθνικού Δρυμού Αίνου παρατηρούνται τα είδη: Polyommatus Icarus (Εικ. 3), Lasiommata megera, Lasiommata maera, Colias croceus, Spialia orbifer, Satyrium ilicis, Papilio machaon (Εικ. 4) κ.α. Σε κορμούς δέντρων δύσκολα διακρίνονται, λόγω χρωματικού μιμητισμού τα είδη του γένους Hipparchia syriaca, Hipparchia fatua (Εικ. 5) και Hipparchia statilinus. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφηκε για πρώτη φορά το γεγονός ότι άτομα του είδους Vanessa cardui (Εικ. 2) παραμένουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αναπαράγονται στην Κεφαλονιά. Αυτό σημαίνει ότι το είδος αυτό αφήνει πιθανόν αυγά και στην Ελλάδα και ότι μερικά άτομα που παρατηρούνται νωρίς (π.χ. τον Ιανουάριο) του επόμενου χρόνου δεν προέρχονται από την ετήσια μετανάστευση της (από την Αφρική), αλλά από άτομα που έχουν περάσει (ως αυγά, κάμπιες, χρυσαλίδες) τον χειμώνα στην Ελλάδα (Μαρούλης & Ξανθάκης 2015).

Fig 2. Gonepteryx cleopatra

Στον Εθνικό Δρυμό Αίνου ενδημούν περί τα 63 είδη πεταλούδων από τα 235 είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, Τα είδη αυτά ανήκουν σε πέντε μεγάλες οικογένειες. Η οικογένεια Papilionidae αντιπροσωπεύεται με 4 είδη, η Hesperiidae με 7, η Pieridae με 13, η Lycaenidae με 15 και η Nymphalidae με 24 είδη (Παμπέρης 2009). Δύο είδη πεταλούδων, η Hipparchia fagi και η Hipparchia volgensis (Εικ. 6) είναι ενδημικά της Ευρώπης. Επίσης, τέσσερα είδη, Pseudophilotes vicrama, Hipparchia fagi Hipparchia statilinus και η Thymelicus acteon υπάγονται σε καθεστώς απειλής, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN – Δείκτης NT: NearThreatened).

Η καταγραφή των Λεπιδόπτερων του Εθνικού Δρυμού Αίνου υλοποιήθηκε από το Επιστημονικό Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με την ευγενική συνεργασία του Χρήστου Μαρούλη, φωτογράφου Άγριας Ζωής. Από την καταγραφή αυτή δημιουργήθηκε μία αφίσα με θέμα “Πεταλούδες στον Εθνικό Δρυμό Αίνου” (Εικ. 7), στα πλαίσια του Υποέργου που υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης με τίτλο: “Εκτύπωση Έντυπου & Ψηφιακού Υλικού” με Ανάδοχο εταιρεία την “Καταγράμμα Ο.Ε.”.

Fig 3. Iphiclides podalirius

Βιβλιογραφία
Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Ε. Ν. 2006: Συμβολή στην έρευνα της βιοποικιλόττας Κεφαλονιάς-Ιθάκης (Ιόνιοι Νήσοι). – Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Αγρίνιο, σελ. 323.
Παμπέρης, Λ. Ν. 2009: Οι Πεταλούδες της Ελλάδας. – ΚΟΑΝ, Αθήνα.
Μαρούλης, Χ. & Ξανθάκης, Μ. 2015: Συμβολή στην Καταγραφή της Εντομοπανίδας της Κεφαλονιάς. – Πρακτικά του 17ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, 4-7 Οκτωβρίου.
Gaskin, D. E. 1996: Hesperidoidea and Papillionoidea of the Ionian Island of Kefalonia, Greece: Additional species and a review of faunal components (Lepidoptera). – Nota lepid. 18 (3/4): 213-223.
Gaskin D. E. & Littler Ε. Α. 1986: Rhopalocera from Kefalonia, Zacynthos, Samos and Chios islands (Greece) and the Kusadasi region (SW Turkey) in 1983 and 1984. – Entomologist’ s Record 98: 187-182.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top