ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

EFI

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου εντάχθηκε σε ένα ακόμη πανευρωπαϊκό δίκτυο για τα δάση, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI).

Μετά από επιτυχή αξιολόγηση του φακέλου συμμετοχής, μια ακόμη σημαντική δράση εξωστρέφειας αποτελεί πλέον γεγονός, αφού ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου κατάφερε να ενταχθεί σε ένα ακόμη πανευρωπαϊκό δίκτυο για τα δάση και την διαχείρισής τους και πιο συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI). Το EFI αποτελεί το έκτο δίκτυο στο οποίο συμμετέχει ο Φορέας μετά τα: EUROPARC, Eurosite, MedPAN, Dark Sky Parks, Geoparks τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον είναι ο πρώτος Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας που συμμετέχει στο δίκτυο αυτό.

Το EFI (https://www.efi.int/) είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε από ευρωπαϊκά κράτη. Διεξάγει έρευνα και παρέχει υποστήριξη σε θέματα χάραξης πολιτικών σχετικά με τα δάση. Απαρτίζεται από περίπου 130 οργανώσεις-μέλη ερευνητικούς οργανισμούς, εφαρμοστές της έρευνας καθώς και βιομηχανίες, στην Ευρώπη και πέραν αυτής από 40 χώρες. Κύριοι τομείς έρευνας του EFI είναι η βιωσιμότητα και η κλιματική αλλαγή, οι λειτουργίες των δασών για την κοινωνία και προοπτικές έρευνας και υποστήριξης πολιτικών.

Με την συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο EFI, θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθεί καλύτερη συνεργασία με άλλες δασικές περιοχές της Ευρώπης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης, την εκπαίδευση- κατάρτιση του προσωπικού, την ορθή χρήση των δασικών πόρων, την αποτελεσματική επικοινωνία με τους επισκέπτες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Η συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο EFI θα έχει πολλαπλά οφέλη και για την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αφού μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης θα έχουν την δυνατότητα, να συζητάνε με δασολόγους/ευρωπαίους διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων για κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της αειφόρου διαχείρισης στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, την προβολή του, την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων κ.λπ., και να προτείνουν μέτρα και λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, τις ανάγκες των κατοίκων της Κεφαλονιάς, των τοπικών επιχειρήσεων και των επισκεπτών.

Τέλος, ευελπιστούμε μελλοντικά σε μια μόνιμη και γόνιμη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και με όλους τους χρήστες των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης, πάντα με στόχο την προβολή του Εθνικού Δρυμού Αίνου και των άλλων Προστατευόμενων Περιοχών της Κεφαλονιάς- Ιθάκης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top