ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Περιήγηση στον Δρυμό

Το δασικό οδικό δίκτυο του Εθνικού Δρυμού

Εντός και περιμετρικά του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου υπάρχει πυκνό δίκτυο δασικών δρόμων χωμάτινων και ασφαλτοστρωμένων, το οποίο περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:

Το οδικό δίκτυο του Όρους Ρούδι απαρτίζεται από τους εξής δρόμους:

 1. Από ένα δρόμο με χωμάτινο κατάστρωμα μήκους 10,2 km ο οποίος διασχίζει το τμήμα αυτό του Δρυμού και έχει αφετηρία τον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου – Σάμης και τέρμα τη θέση “Άγιο Ελευθέριο”.
 2. Δρόμο με χωμάτινο κατάστρωμα μήκους 9,4 km ο οποίος διασχίζει το βόρειο τμήμα του Ρουδίου και έχει αφετηρία τον εθνικό δρόμο Αργοστολίου – Σάμης και τη θέση “Αγραπιδιές”, διέρχεται από τη θέση “Γρούσπα” και καταλήγει στη θέση “Τσάκου – Στέρνα” στον Εθνικό Δρυμό.

Το οδικό δίκτυο του Όρους Αίνος (Μεγάλο Βουνό)  απαρτίζεται από τους εξής δρόμους:

 1. Το δρόμο σύνδεσης του Δρυμού που έχει αφετηρία το σημείο στη θέση “Αλωνάκι” της επαρχιακής οδού Αργοστολίου – Σάμης και ο οποίος ανέρχεται επί των Ν-ΝΔ πλαγιών του Όρους Ρούδι, διέρχεται από τον αυχένα του Αγίου Ελευθερίου και στην συνέχεια πλησίον των εγκαταστάσεων του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών “ΕΥΔΟΞΟΣ” και καταλήγει στην είσοδο του Δρυμού. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 6,8 km και είναι ασφαλτοστρωμένος.
 2. Από το δρόμο “Έζα” (Είσοδος του Δρυμού) – “Χιονίστρα”. Ο δρόμος αυτός ξεκινάει από το τέλος του δρόμου σύνδεσης (είσοδος Δρυμού), ανέρχεται με ελιγμούς μέχρι την κορυφή “Βούνος” και στην συνέχεια επί των Β-ΒΑ πλαγιών καταλήγει στην κορυφή “Χιονίστρα”. Έχει μήκος 6,5 km και κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει τις εγκαταστάσεις αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων και κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκονται στην κορυφή “Χιονίστρα”. Το κατάστρωμα του είναι ασφαλτικό.
 3. Από το δασικό δρόμο “Χιονίστρα” – “Διασταύρωση Αργινίων”. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 5,5 km και συνδέει τη θέση “Χιονίστρα” (προηγούμενο δρόμο) με τον ομοίως δασικό δρόμο “Χωριό Αργίνια” – “Μουρτζιές” (Φτέρη), έχει δε χωμάτινο κατάστρωμα.
 4. Από το δασικό δρόμο “Μουρτζιές” (Φτέρη) – “Χωριό Αργίνια”. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 6,5 km και έχει χωμάτινο κατάστρωμα.
 5. Από το δασικό δρόμο “Κόντρα Αλώνια” – “Μουρτζιές” (Φτέρη). Έχει μήκος 11,2 km και ξεκινάει από το δρόμο “Διγαλέτο” – “Άγιο Ελευθέριο” και σε σημείο 6 km από το χωριό “Διγαλέτο” (Κόντρα Αλώνια). Από τη θέση “Λεύκα” μέχρι και του τέρματός του, ακολουθεί τις παρυφές του δάσους παράλληλα με την περίφραξη επί των Β-ΒΑ πλαγιών του Αίνου. Το κατάστρωμά του είναι χωμάτινο και έχουν κατασκευαστεί και τεχνικά έργα.
 6. Δασικό δρόμος “Ζωοδόχος Πηγή” (Ξενόπουλο) – “Ρέμα Μελανίτσα”, μήκους 5,2 km. Ο οποίος συνδέεται με το δασικό δρόμο “Κοντρα Αλώνια” -“Μουρτζιές” στη θέση “Μελανίτσα”. Το κατάστρωμα είναι χωμάτινο.
 7. Από το δασικό δρόμο “Ζωοδόχο Πηγή” (Αργινίων) – “Χαλεπίδι” περιφερειακά του Δρυμού, στο νότιο τμήμα μήκους 7,4 km με χωμάτινο κατάστρωμα.
 8. Από το δασικό δρόμο “Χαλεπίδι” – “Ύψωμα Αριάς” μήκους 3,3 km, ο οποίος βρίσκεται στα νότια του Δρυμού με χωμάτινο κατάστρωμα και οδηγεί σε αδιέξοδο.
 9. Από το δασικό δρόμο “Κόκκινος βράχος” – “Χαλεπίδι”, μήκους 2,8 km, ο οποίος βρίσκεται στα νότια του Δρυμού και συνδέει τους δασικούς δρόμους “Ζωοδόχος Πηγή” (Αργινίων) – “Χαλεπίδι” και “Φαγιά” – “Ατσουπάδες”.
 10. Από το δασικό δρόμο “Φαγιά” – “Ατσουπάδες” μήκους 8,4 km ο οποίος συνδέει το δασικό δρόμο “Χαλεπίδι” – “Κόκκινος βράχος” με τον κοινοτικό δρόμο “Επανοχώρι” – “Φαγιά” – “Βλαχάτα” με χωμάτινο κατάστρωμα.
 11. Από το κοινοτικό δρόμο “Επανοχώρι” – “Φαγιά” – “Βλαχάτα”, μήκους 7,0 km ο οποίος συνδέεται με το δρόμο “Ατσουπάδες” – “Φαγιά” με χωμάτινο κατάστρωμα.
 12. Από το κοινοτικό δρόμο “Αλωνάκι” – “Επανοχωρίου” μήκους 4,6 km που συνδέεται με το δρόμο “Επανοχώρι” – “Φαγιά” – “Βλαχάτα” με χωμάτινο κατάστρωμα.
 13. Από το κοινοτικό δρόμο “Διγαλέτο” – “Άγιος Ελευθέριος”. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 7,0 km με αφετηρία τον οικισμό του Διγαλέτου και τέρμα τον αυχένα Αγ. Ελευθερίου, με ασφάλτινο οδόστρωμα.
 14. Από τον αγροτοδασικό δρόμο “Ζωοδόχο Πηγή” (Ξενόπουλο) – “Καπανδρίτι” μήκους 2,3 km με αφετηρία τον κοινοτικό δρόμο “Ξενόπουλο” -“Καπανδρίτι” και τέρμα τη θέση “Ζωοδόχο Πηγή”, όπου και συνδέεται με το δασικό δρόμο “Ζωοδοχος Πηγή” – “Ξενόπουλο” – “Ρέμα Μελανίτσας” με ασφάλτινο οδόστρωμα.

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου του Εθνικού Δρυμού, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι: 104 km. Το ασφαλτοστρωμένο τμήμα του οδικού δικτύου είναι σε άριστή κατάσταση. Αντίθετα, για την οδήγηση στους χωματόδρομους συνίσταται η χρήση ειδικών οχημάτων τύπου 4×4. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάσταση του δικτύου, οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης που βρίσκεται καθημερινά στο Δρυμό.

Στη συνέχεια παρατίθεται χάρτης με το οδικό δίκτυο του Εθνικού Δρυμού πάνω στον οποίο με αρίθμηση (μπλέ χρώμα) απεικονίζονται όλοι οι παραπάνω δασικοί δρόμοι του Εθνικού Δρυμού:

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top