ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Δράσεις Εθελοντισμού

Καθαρισμός του άλσους Κουτάβου από Εθελοντές του Προγράμματος EVS

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, Παράρτημα Αργοστολίου στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που αναπτύσσει, συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service – EVS), καθώς από τις 25.02.2012 έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει λειτουργήσει τα έτη 2013 και 2014 ως Φορέας Υποδοχής εθελοντών και ως Συντονιστής Φορέας του προγράμματος. Το Παράρτημα Αργοστολίου της Μ.Δ είναι ένας από τους 76 πιστοποιημένους φορείς της EVS στην Ελλάδα και η πρώτος Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που έχει συμμετάσχει σε αυτήν. Την αίτηση για το πρόγραμμα μπορείται να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Η EVS αποτελεί δράση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Νέα Γενιά σε Δράση” που σκοπό έχει να υποστηρίξει την συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δράσεων, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίδει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18-30 ετών να προσφέρουν εθελοντική εργασία για περίοδο έως και 12 μηνών, σε διαφορετική χώρα από τη χώρα διαμονής τους, με στόχο την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και την προαγωγή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων. Το πρόγραμμα προβλέπει και την οικονομική υποστήριξη των εθελοντών χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση της Μ.Διαχείρισης.

Διαχωρισμός σπερμάτων ενδημικών ειδών χλωρίδας από Εθελοντές του προγράμματος EVS

Η συμμετοχή του Παραρτήματος Αργοστολίου της Μ.Δ στην EVS ως Συντονιστής Φορέας διευρύνει τις δράσεις του και συμβάλει στην επίτευξη των διαχειριστικών του στόχων. Η πιστοποίηση του ως Φορέας Υποδοχής είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο των εθελοντικών του δράσεων, καθώς δίνεται η δυνατότητα οργανωμένης συμμετοχής νέων από το εξωτερικό, με σκοπό αυτοί να γνωρίσουν τον Εθνικό Δρυμό Αίνου και να συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του, συμμετέχοντας σε δράσεις της Μ.Δ, σύμφωνα με συγκεκριμένο προγραμματισμό που κατετέθη με την αίτηση υποψηφιότητας. Εκτιμάται ότι μέσα από την πλούσια εμπειρία που θα αποκτήσουν, οι εθελοντές της EVS, μεταξύ των άλλων, θα λειτουργήσουν στις χώρες τους και ως φορείς ανάδειξης και διαφήμισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top