Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο
του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Επισκεφθείτε το Ψηφιακό μουσείο του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Βασικός στόχος του έργου της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, Παράρτημα Αργοστολίου είναι η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου απαραίτητη είναι η θεσμοθέτηση μίας σειράς διαχειριστικών, περιβαλλοντικών και οικολογικών μέτρων, που θα είναι η βάση για την προώθηση θετικών ενεργειών και παρεμβάσεων.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων, Παράρτημα Αργοστολίου στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που αναπτύσσει, συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service - EVS).
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top