ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Προμήθειες

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου

Ο προϋπολογισμός ένταξης της Πράξης ανέρχεται σε 95.900 €.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου υλοποιεί Υποέργο με τίτλο: «Ενίσχυση του τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου για την προστασία της βιοποικιλότητας των περιοχών Natura 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» της Πράξης «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου» ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου από το 2006 υλοποιεί τη Δράση της Επόπτευσης /Φύλαξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας του Φορέα, μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού έχει υποστεί φθορές, ενώ κάποιο άλλο μέρος έχει καταστραφεί. Επιπλέον η ένταξη νέων περιοχών Natura 2000 (GR2220001, GR2220004,GR2220005, GR2220007) στην αρμοδιότητα του Φορέα

μετά την ψήφιση του Ν 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α/20.2.2018) έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απαιτήσεων για νέο εξοπλισμό. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της παρούσας Πράξης προτείνονται οι παρακάτω προμήθειες:

Προμήθεια οχήματος 4χ4:

Προτείνεται η προμήθεια ενός επιπλέον οχήματος 4×4, κυρίως για τις ανάγκες φύλαξης, αλλά και για τις ανάγκες επιστημονικής έρευνας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Φορέα.

Προμήθεια Ιματισμού:

Για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης: Ο ιματισμός θα περιλαμβάνει παντελόνια πεζοπορίας, αδιάβροχα μπουφάν, παπούτσια ορεινής πεζοπορίας και μπλούζες, οι οποίες θα φέρουν τα διακριτικά του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Αναβάθμιση του εξοπλισμού Η/Υ του Φορέα Διαχείρισης – Δικτύωση:

Στα πλαίσια της δράσης αυτής ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου προτίθεται να προμηθευτεί σταθερούς (μεταξύ αυτών και ενός server) και φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, βιντεοκάμερα και φωτοτυπικό μηχάνημα, προκειμένου να αναβαθμισθεί το παλαιό υλικό και να μπορέσει να ακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει με την πάροδο των ετών.

Αναβάθμιση του Λογισμικού Επεξεργασίας Γεωγραφικών Δεδομένων του Τμήματος Φύλαξης:

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου τα τελευταία χρόνια έχει στην κατοχή του την έκδοση 10.2 του GIS και δεν υπήρχε η δυνατότητα μέχρι σήμερα αναβάθμισής του. Με την παρούσα δράση επιθυμείται η αναβάθμιση του προγράμματος, καθώς το τμήμα Επόπτευσης / Φύλαξης ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με την χαρτογράφηση βιοτόπων, γεωτόπων και βιοποικιλότητας και η τελευταία έκδοση του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη για τις αυξημένες ανάγκες του Φορέα.

Προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας:

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει στην κατοχή του ήδη από προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2 φωτογραφικές μηχανές. Η εμπειρία του προσωπικού στην παρακολούθηση της βιοποικιλότητας έδειξε πως οι υπάρχοντες μηχανές δεν μπορούν να ανταπεξέρθουν στις υπάρχουσες ανάγκες (κοντινές ή μακρινές φωτογραφικές λήψεις φυτών, λήψεις ειδών πανίδας, ορνιθοπανίδας κ.λπ.) και είναι αναγκαία η προμήθεια εξειδικευμένων φακών μεγαλύτερης ακρίβειας, καθώς και ενός αξιόπιστου τρίποδα.

Αγορά βιβλιογραφίας & χαρτών:

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είχε προμηθευτεί στο παρελθόν μέσω Επιχειρησιακών προγραμμάτων ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων για τις ανάγκες της μελέτης της βιοποικιλότητας, της ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης και άλλες ερευνητικές ανάγκες. Μάλιστα, έκτοτε λειτουργεί και δανειστική βιβλιοθήκη. Κρίνεται ως εκ τούτου απαραίτητος ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με επικαιροποιημένους τίτλους, συναφούς θεματολογίας με το αντικείμενο ενασχόλησης του Φορέα. Μεγάλη είναι, επίσης, η ανάγκη νέων λεπτομερέστερων χαρτών για τις ανάγκες της χαρτογράφησης και μελέτη της βιοποικιλότητας.

Προμήθεια επωαστικών κλιβάνων:

Στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει ήδη δημιουργηθεί μία βασική υποδομή για την υποστήριξη των εργαστηριακών υποδομών που άπτονται της μελέτης της χλωρίδας, της πανίδας και της Τράπεζας Σπερμάτων και Γενετικού Υλικού. Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα, κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση του εργαστηριακού εξοπλισμού του Φορέα με δύο επωαστικούς κλιβάνους. Εκτιμάται ότι αυτός ο νέος εξοπλισμός θα συμπληρώσει τον ήδη υφιστάμενο με τέτοιον τρόπο ώστε θα καλύπτεται πλέον, από άποψη υποδομών, η αυτόνομη λειτουργία της Τράπεζας Σπερμάτων και Γενετικού Υλικού.

 

Η Πράξη με τίτλο: “Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου” έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά, 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2 – “Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη”) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top