ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη με Σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ΠΕ Γεωλόγου

Δευ, 29/03/2021
Προσλήψεις
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΟΣ (1) Γεωλόγου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με κωδικό ΟΠΣ 5007956, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ αρ. 16η (ΑΔΑ: ΨΡ9Μ46Ψ848-Φ6Γ) της 3ης/26.03.2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Καταγραφή, Ανάδειξη & Προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης» της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με κωδικό ΟΠΣ 5007956, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περιγραφή προκηρυσσόμενων θέσεων

Περιγραφή Χορηγούμενης Θέσης 1: ΠΕ Γεωλόγων

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων09/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Συνημμένα αρχεία
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Εθνικός Δρυμός Αίνου!
Back To Top